แหล่งท่องเที่ยว

เที่ยวบ้านค้างใจ..แล้วจะไม่ค้างคา หากคุณคือคนที่ชื่นชอบสัมผัสวิถีชีวิตและธรรมชาติ หมู่บ้านเล็กๆที่เดินทางเข้าไปสัมผัสได้อย่างง่ายดาย สัมผัสถึงเรื่องราวของชนเผ่าปกากะญอที่มีการสักมือมาแต่โบราณ นอกจากนี้ในชุมชนยังมีศิลปะวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกหลายจุด
ชมคลิป