กิจกรรมกองการศึกษาโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ศพด.อบต.แม่เกิ๋ง พาเด็กๆชมการจักสานและการทอผ้ากะเหรี่ยงในพื้นที่

0
377

พาเด็กๆชมการจักสานและการทอผ้ากะเหรี่ยงในพื้นที่

20180328_180328_0001

20180328_180328_0002

20180328_180328_0003

20180328_180328_0004

20180328_180328_0009

20180328_180328_0010

20180328_180328_0005

20180328_180328_0008

20180328_180328_0007

20180328_180328_0006

 

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้