อบต.แม่เกิ๋ง เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

0
210

อบต.แม่เกิ๋ง เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

วันที่ 26 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสภา อบต.แม่เกิ๋ง เพื่อรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบต.แม่เกิ๋ง

3213 3214

ไม่มีความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้